Klachtenregelement voor deelnemers 

Zorgboerderij Stap voor Stap 

Bij Stap voor Stap doen we ons uiterste best om je de beste begeleiding te bieden. Toch kan het gebeuren dat je een klacht hebt over de zorgboerderij. Bij een klacht geef je aan dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door de zorgboerderij of een medewerker van de zorgboerderij. Ben je niet helemaal tevreden? Dan horen wij graag wat je klacht is. 

Bij wie kan ik terecht met mijn klacht? 

Met je klacht kun je terecht bij een van de medewerkers en/of je persoonlijk begeleider. Ga samen in gesprek en bespreek met elkaar wat er aan de hand is. Indien je de klacht liever bespreekt met iemand anders, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van Stap voor Stap. De vertrouwenspersoon hoort je verhaal aan, denkt met je mee en zoekt samen met jou naar een oplossing. Bovendien heeft de vertrouwenspersoon geheimhoudingsplicht waardoor je altijd veilig en vertrouwd met je verhaal bij hem of haar terecht kunt. 

Gegevens vertrouwenspersoon Stap voor Stap voor alle deelnemers

Intern
Naam: Lisette Stottelaar Telefoonnummer: 0649394049 
Email: lisettestottelaar@gmail.com 

Extern 
Naam: Henry Dijkman Telefoonnummer: 0629520252 
Email: henry.dijkman@zlto.nl 

Ben je onder de 18 en wil je liever iemand anders? Dan kun je terecht bij een vertrouwenspersoon van AKJ. Zij helpen je dan verder. 

Gegevens AKJ
Naam: AKJ Telefoonnummer: 088 – 555 1000 Email: info@akj.nl 

Kom je er niet uit? 
Als je er niet uit komt met de vertrouwenspersoon van Stap voor Stap of het AKJ, kun je een klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg. Zij dienen als klachtenfunctionaris. Dit doe je door het schrijven van een brief of E-mail. Je kunt ook gebruik maken van het klachtenformulier dat te vinden is op de website (www.iar.nl/klachtencommissie/).

Vermeld in de brief: 

  • Je naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief 
  • De naam, het adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en persoon over wie je een klacht indient 
  • Een zo uitgebreid mogelijke beschrijving over de gebeurtenis waarover je een klacht hebt, de rede van de klacht en een beschrijving van de acties die je ondernomen hebt om tot een mogelijke oplossing te komen van de klacht. 

Stuur je brief naar: 
Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.
Klachtencommissie Landbouw en Zorg
Postbus 245, 6700 AE Wageningen
of e-mail: info@iar.nl 

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij of andere locatie op bezoek komt om meer informatie te vragen aan jou en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of je klacht terecht is en welke dingen de zorgboerderij en jij zouden kunnen verbeteren. 

Geschillencommissie Landbouwzorg 
Je kunt er ook voor kiezen om je klacht kenbaar te maken bij de Geschillencommissie Landbouwzorg. Dit is een formelere procedure dan de Klachtencommissie en neemt juridische beslissingen. Je kunt hier bijvoorbeeld ook terecht met financiële claims. Je kunt ook gebruik maken van het formulier dat te vinden is op de website. Voor meer informatie ga je naar: https://www.iar.nl/geschillencommissie-landbouwzorg

Vermeld in de brief: 

  • Je naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief 
  • De naam, het adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en persoon met wie je een geschil hebt. 
  • Een zo uitgebreid mogelijke beschrijving over de gebeurtenis over het geschil, de rede van het geschil en een beschrijving van de acties die je ondernomen hebt om tot een mogelijke oplossing te komen van het geschil 

Stuur je brief naar: 

Stichting Geschillen in de landbouw c.a.
Geschillencommissie Landbouwzorg
Postbus 245, 6700 AE Wageningen
Of e-mail: info@iar.nl 

De geschillencommissie Landbouwzorg gaat het geschil behandelen. Tot de procedure horen in elk geval het vragen van een schriftelijke reactie aan de zorgboer en een zitting, waarbij beide partijen het woord kunnen voeren. Voordat de geschillencommissie Landbouwzorg je geschil in behandeling kan nemen moet je eerst een depot storten van € 50. Na aanmelding van je geschil krijg je hier meer informatie over. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan wie gelijk heeft in het geschil. 

Wil je meer informatie? 

Op www.landbouwzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kan oplossen en hoe de landelijke klachtencommissie en de geschillencommissie werkt.