Missie
& Visie

Missie

Stap voor Stap is gespecialiseerd in het bieden van persoonlijke begeleiding en coaching op maat voor kinderen, jongeren en volwassenen die tijdelijk of permanent niet mee kunnen komen in de maatschappij op wat voor manier dan ook. Dit doet Stap voor Stap door het bieden van dagbesteding, vrijetijdsbesteding en (paarden)coaching.

Zowel individueel als in de groep worden er allerlei activiteiten geboden in- en om de boerderij waarbij de dieren en het buitenleven een belangrijke rol spelen. Maatwerk en persoonlijke aandacht staan bij Stap voor Stap voorop. Wij geloven er in dat ieder van meerwaarde kan zijn op onze plek.

Wij van Stap voor Stap sluiten aan bij interesses, kwaliteiten en wensen, waardoor mensen plezier ervaren en ontdekken dat ze meer kunnen dan ze zelf dachten. Een kleinschalige, gezellige omgeving, met kundige en betrokken medewerkers waar begeleiding op maat wordt geboden.

Visie

‘Samen, met rust en aandacht, persoonlijk, kleinschalig, plezier, ruimte voor iedereen.’

Wij van Stap voor Stap geloven dat ieder mens zijn eigen mogelijkheden en talenten heeft, uniek is in zijn of haar persoonlijkheid en daar kijken we naar.

Stap voor Stap is er van overtuigd dat leren en ontwikkelen overal kan, zeker in een omgeving die daartoe uitnodigt. Wij geloven in de kracht van de natuur, de omgang met dieren, het buiten zijn en de vrijheid die hierbij hoort om jezelf lekker in je vel te voelen zitten. Voor ieder mens is het van belang om voldoening te ervaren en een boerderij is daar de uitgelezen plek voor. Onze dieren nemen daarbij een speciale plaats in.

Voor veel kinderen, jongeren en volwassen valt het niet mee om zich staande te houden in deze wereld. Er kunnen een tal van redenen zijn dat iemand vastloopt of uitvalt. Vaak wordt er dan gekeken naar wat er allemaal niet lukt, wat er niet goed gaat en er wordt gezocht naar verklaringen, soms met labels of stoornissen.

Stap voor Stap heeft een andere blik en een andere manier van begeleiden. Daarom willen wij een plek creëren waar mensen mogen zijn wie ze zijn; geaccepteerd worden zoals je bent met alles wat daarbij hoort. Een groene locatie en omgeving waar iedereen zich mag ontwikkelen op een manier waar diegene die zich prettig bij voelt. Wij werken niet met methodes of volgens vaste stappen, want die bepaal je hier zelf.